Registrovat Zapomenuté heslo

Všeobecné obchodní podmínky
a
Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel: Vojtěch Vojík
identifikační číslo: 66868297
www.sportovnitipyasazky.cz, info@sportovnitipyasazky.cz

1. Úvodní ustanovení

 • Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele webu „Sportovní tipy a sázky“ a přihlášených uživatelů. Jedná se o poskytování zpětně placené služby pro poradenství sázkových tipů na vybrané sportovní zápasy.
 • Uživatel, který chce přijímat VIP tipy s časovým předstihem, je povinen se zaregistrovat.

2. Registrace

 • Registraci je nutné provést pomocí registračního formuláře publikovaného na webových stránkách provozovatele.
 • Registraci může provést pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům. Registrace a plné využívání služeb provozovatele je svobodným rozhodnutím uživatele samého.
 • Odesláním registrace uživatel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil v plném rozsahu, že jim rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí.
 • Provozovatel se zavazuje nepředávat za žádných okolností osobní údaje a obsah vzájemné komunikace třetím stranám.
 • V případě, že uživatel provede duplicitní či neúplnou registraci, nebo se smyšlenými či zkreslenými údaji, je provozovatel oprávněn takovouto registraci odmítnout. Toto oprávnění se vztahuje i na případy registrace osob, u nichž v minulosti bylo zjištěno zneužití služeb poradenství sázkových tipů.
 • Zrušení registrace uživatelem je možné provést odesláním žádosti na kontaktní e-mail provozovatele. Zrušení registrace je zdarma.
 • V případech zneužití informací uživatelem, jednání v rozporu s platnými právními předpisy a zákony, neprovedených či opožděných úhrad, vzniká provozovateli právo na zrušení účtu uživatele bez možnosti jakékoli náhrady.
 • Nárok na vrácení uhrazených poplatků vzniká uživateli v případě nedostupnosti služeb provozovatele či opakované nefunkčnosti systému. Výše vratné částky je určena poměrně dle počtu zaslaných tipů za předmětné období.

3. Upozornění

 • Uživatel bere na vědomí, že provozovatelem není poskytována záruka za zaslané tipy a není garantována správnost zasílaných a zveřejňovaných tipů z důvodu vyšší moci a okolností na ní závislých.
 • Registrační účet uživatele je nepřenosný a jedinečný. Údaje uživatelů jsou ověřovány pomocí IP adres. V případě podezření na zneužívání účtu či využívání třetí osobou, bude účet automaticky smazán bez nároku na reklamaci či vrácení již uhrazených prostředků.
 • Uživatel bere na vědomí, že v případech záporného zisku se již uhrazené finanční prostředky nevrací.
 • Služba má pouze informativní charakter. Je tedy vůlí a rozhodnutí každého uživatele, zda získané informace a tipy využije či nikoli.
 • Důrazně upozorňujeme všechny uživatele služby „Sportovní tipy a sázky“, aby sázeli s rozumem, rozvahou a plnou odpovědností.

4. Povinnosti a práva

 • Služba „Sportovní tipy a sázky“ je placená a to: 1 měsíc 900 Kč, 2 měsíce 1500 Kč, tipy na kurzové sázky jsou dostupné pouze v uzavřené sekci.
 • Uživatel je povinen využívat tipy pouze pro své osobní účely. Poskytnutí či přeprodej získaných informací je výslovně zakázán, což platí i pro veškerou komunikaci za účelem přeprodeje, ať k samotnému prodeji došlo či ne. V případě zjištění těchto skutečností bude registrace uživatele okamžitě zrušena bez možnosti reklamace a jakékoli náhrady. Uživatel, který poruší tyto podmínky, se vystavuje finančnímu postihu až do výše 500.000,- Kč.
 • Provozovatel služby „Sportovní tipy a sázky“ se zavazuje poskytovat registrovaným uživatelům tipy pro kurzové sázení min.1- 2 hodiny před začátkem doporučené události. Upozornění přijde na email klienta a nebo SMS, když klient zaslal na info@sportovnitipyasazky.cz své telefonní číslo a své ID číslo.
 • 5. Ochrana osobních údajů

  • Registrací uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Údaje jsou zpracovávány za účelem zařazení do databáze, pro výkon povinností a práv a pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je udělen dobrovolně, uživatel má právo jej kdykoli odvolat za podmínky úplné úhrady všech závazků vůči provozovateli.
  • Uživatel souhlasí s poskytnutím svého telefonního čísla a emailové adresy provozovateli z důvodu předávání tipů a vzájemné komunikace. Zároveň uživatel uděluje provozovateli souhlas s archivováním veškeré vzájemné komunikace po dobu registrace či dobu nezbytně nutnou pro výkon povinností a práv při vypořádání odebraných služeb. Tato komunikace může být použita jako důkazní materiál při případném soudním, správním či jiném řízení.

  6. Ostatní ustanovení

  • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2015.
  • Veškerá ustanovení těmito obchodními podmínkami neupravená, se řídí příslušnými platnými zákony a právními předpisy.
  • Změna obchodních podmínek může být učiněna kdykoli. Nabytí účinnosti změn je stanoveno na 15. kalendářní den ode dne zveřejnění upravených obchodních podmínek. Každý registrovaný uživatel bude ohledně změny obchodních podmínek informován na poskytnutý kontaktní e-mail. Nesouhlas s nově vydanými obchodními podmínkami opravňuje uživatele k podání žádosti o zrušení registrace.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Kdo jsme

  STS – sportovnitipyasázky, se sídlem na adrese
  Praha 3, Krištanova 18, PSČ: 130 00, IČO: 66868297,
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen „Provozovatel“)

  Naše webová adresa je: http://www.sportovnitipyasazky.cz.

  Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

  (a) Identifikační údaje
  Mezi identifikační údaje zařazujeme zejména jméno, příjmení;
  (b) Kontaktní údaje
  Mezi kontaktní údaje zařazujeme pouze telefonní číslo a e-mailovou adresu

  Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy (poskytování
  služeb) s klientem a také na základě našich oprávněných zájmů.

  Komentáře

  Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

  Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

  Média

  Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

  Kontaktní formuláře

  Cookies

  Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

  Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

  Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

  Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

  Vložený obsah z dalších webů

  Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

  Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

  Analytika

  S kým sdílíme vaše údaje

  Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich
  předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací.
  Zároveň Vás ubezpečujeme, že při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované
  rozhodování ani profilování.

  Jak dlouho uchováváme vaše údaje

  Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

  Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

  Jaké máte práva?

  Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

  Kam posíláme vaše data?

  Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

  Vaše kontaktní údaje

  Dodatečné informace

  Právo odvolat souhlas

  Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento
  souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

  Platnost GDPR od 25.5.2018